Δερματινα Τιμόνια

 Δερμάτινο τιμόνι
Η επένδυση δέρματος στο τιμόνι του αυτοκινήτου είναι μια λεπτομερής και επίπονη διαδικασία που απαιτεί απόλυτη γνώση του αντικείμενου και επιδεξιότητα.
Δεδομένου ότι το τιμόνι, αλλά και ο λεβιές ταχυτήτων, είναι τα όργανα που καταπονούνται περισσότερο από την συνεχή χρήση του αυτοκινήτου, θα πρέπει πέραν της εμφάνισης να δοθεί μεγάλη σημασία και στην αντοχή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν!
Σημειώνουμε εδώ ότι όσοι έχουν χρησιμοποιήσει δερμάτινο τιμόνι στην οδήγηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο υλικό, όταν βέβαια αυτό είναι σωστά εφαρμοσμένο και δεν φθείρεται εύκολα από την σκληρή χρήση.


altaltalt